Lukeoppgaver

  • tekst med luker for å skrive i (fyll inn-oppgaver) Se for eksempel side 11 i L og S 1A
  • tekst med luker med flere svaralternativ (multiple choice/kryss av for riktig svar)
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern