Kapittelquiz 4 - Lykke til!

Hvilket svaralternativ er riktig?

1. Hva kjennetegner et ord som har dobbel konsonant?

2. Hva vil det si at et ord er et sprettord?

3. Hva vil det si at et ord er et draord?

4. Gi eksempler på ordklasser.

5. Verb er ord som forteller noe. Hva forteller verb?

6. Ett av ordene nedenfor er et verb. Klikk på verbet.

7. Når vi setter å foran et verb, sier vi at verbet står i …

8. Når verbet forteller hva som skjer nå, sier vi at verbet står i …

9. Verb som forteller om noe som har skjedd, sier vi står i …

10. Hvilke ord er synonyme?

11. Hvilke ord er antonyme?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern