Kapittelquiz 1

Hvilket svaralternativ er riktig?

1. Hva er et alfabet?

2. Hva vil det si å alfabetisere?

3. Hva er en diftong?

4. Kj-lyden

5. Sj-lyden

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern