Kapittelquiz 7 - Lykke til!

Hvilket svaralternativ er riktig?

1. Hva er et tankekart?

2. Hva kaller vi skjemaet der vi fyller ut det vi vet, det vi ønsker å vite, og det vi har lært om et emne?

3. Hvilke ord er et sammensatt ord?

4. Hva kjennetegner et sammensatt ord?

5. Hva kaller vi bokstavene som vi noen ganger må legge til mellom de sammensatte ordene?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern